Wetgeving

In Nederland is wapenbezit - op enkele uitzonderingen na - verboden (zoals alles dat eventueel leuk zou kunnen zijn!).
Wettelijk gezien zijn (in Nederland) alle messen wapens, maar er zijn bepaalde typen vrijgesteld.
Helaas is het in Nederland ook wat deze wetgeving betreft zo dat er veel onduidelijkheden en uitzonderingen bestaan, waardoor het vaak bijna onmogelijk is een duidelijk 'ja' of 'nee' te krijgen of men deze mag hebben en dragen of niet. Zelfs de politie zelf komt er vaak niet uit!
Het is dan ook van belang bij inbeslagname nooit afstand te doen van het mes, het is vaker wel dan niet een onterechte inbeslagname waarbij het mes geretourneerd wordt!

In het algemeen worden alle wapens in de Nederlanse wetgeving onderverdeeld in 4 categorieen. Voor messen zijn met name categorieen 1 en 4 van belang.

Er wordt op verschillende plekken het begrip 'blanke wapens' gebruikt. Dit is een verzamelbegrip voor allerlei houw- en steekwapens waarmee lichamelijk letsel veroorzaakt wordt door te steken of te snijden. Dit zijn dus geen wapens die als slagwapen gebruikt (kunnen) worden (zoals bijvoorbeeld knuppels, strijdhamers, enz).
Categorie 1:
Hieronder vallen alle messen die zondermeer verboden zijn, zowel het dragen als het bezit er van.
Voor messen betekend dit:Catergorie 4:
Hieronder vallen alle wapens/messen die niet verboden zijn door de overheid, maar niet publiekelijk gedragen mogen worden.
Daaronder vallen bijvoorbeeld: openbare gelegenheden als gemeentehuizen, kroegen, voetbalstadions enz.
Tevens mogen deze wapens niet voorhanden zijn aan personen jonger dan 18 jaar.

Verder is het niet toegestaan voor personen jonger dan 18 jaar om een vast mes bij zich te hebben of een aan te geven. Ook boven de 18 jaar mag je vaste messen niet zodanig dragen dat ze zichtbaar en direct toegankelijk zijn, maar wel als deze deugdelijk zijn opgeborgen in bijvoorbeeld een rugzak of tas.

Er doet nog steeds een hardnekkig fabeltje de rondte dat de lengte van het lemmet, totale lengte van het mes of lengte van een uitgeklapt mes een factor is waardoor een mes al dan niet is toegestaan. Dit is (behalve voor de hierboven genoemde lengte) NIET het geval!
De enige maatstaf is de categorie waarin het mes valt.

De verwarring is ontstaan door een regelgeving tot 2012 waarbij een aantal uitzonderingen bestonden voor stiletto's, valmessen en vlindermessen.
Onder andere wanneer het lemmet korter dan 9cm was, viel het onder die uitzondering. Al deze uitzonderingen zijn per 1 jan. 2012 vervallen.

Verzamelingen
Voor verzamelaars bestaat er vaak een aparte regeling en zijn er vergunningen beschikbaar. Deze vergunningen staan de verzamelaar dan toe om wapens in bezit te hebben die normaal gesproken verboden zijn.
Aan het daadwerkelijk gebruik van deze wapens zijn strikte regels gebonden, die per geval verschillen.
Over het algemeen kan gesteld worden dat zolang het om messen gaat er niet meteen moeilijk wordt gedaan als deze op een dermate manier worden opgeslagen of tentoongesteld dat deze niet direct voorhanden zijn, bijvoorbeeld in een (afsluitbare) vitrine of display kast.

Scouting!
Binnen scouting worden veelal (zak)messen gedragen en gebruikt, en binnen redelijke grenzen is dat toegestaan.
Op het moment dat men (met uniform aan) een mes bij zich draagt, dan wordt dat een werkmes en verwacht de overheid dat het ook alszodanig gebruikt wordt.
Hierbij is het wel nog steeds zo dat hetgeen onder categorie 1 valt verboden blijft.
Ook het zichbaar dragen en direct bereikbaar hebben van een mes is toegestaan zolang dat een duidelijk doel dient.
Uiteraard, alles met mate, het is uiteindelijk niet nodig om met bijvoorbeeld een groot kukri mes op een normale bijeenkomst of in een stadscentrum rond te lopen.

Links: