De snede/het scherp van een mes

Om een mes scherp te maken zodat het kan snijden zijn er verschillende manieren van slijpen ontwikkeld.
De meest belangrijke hiervan zijn:

(zie voor benamingen en onderdelen van een mes: benamingen en onderdelen)